Kontakt

Dane kontaktowe

Luxury Tent - Mirosław Leśniak
Krasne Potockie 181
33-394 Klęczany
tel. +48 512 913 317, e-mail: kontakt.luxurytent@gmail.com